Opties

Er zijn verschillende mogelijkheden om het verdere verloop van uw controles in te delen.

U kunt kiezen tussen twee soorten controles:

Vaste controles

U krijgt een oproep van het ziekenhuis om op controle te komen. Dit gebeurt volgens een vastschema.Na de behandeling krijgt u controles volgens het vaste controleschema:

- Eerste jaar na behandeling: iedere 2 tot 3 maanden een controle

- Tweede jaar na behandeling: iedere 3 maanden een controle

- Derde jaar na behandeling: iedere 4 tot 6 maanden een controle

- Vierde jaar na behandeling: iedere 6 maanden een controle

- Vijfde jaar na behandeling: iedere 6 maanden een controle
 De controle is zoals u gewend bent: Een arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe het gaat. Ook krijgt u een lichamelijk onderzoek. Als het nodig is, krijgt u extra onderzoeken.

Controle op verzoek

U maakt zelf een afspraak met uw arts of verpleegkundige in het ziekenhuis, als u daar behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld als u klachten of vragen heeft. Of als u zich ongerust voelt. Deze controle is zoals u gewend bent: een arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe het gaat. Ook krijgt u een lichamelijk onderzoek. Als het nodig is, krijgt u extra onderzoeken.